چهارشنبه 16 آبان 1397

به مناسبت هفته کتاب طرح تخفیف پاییزه کتاب از 24 آبان به مدت یک هفته در کتابرسان برگذار می شود .